جاده ی بی انتها

منم آن مسافر همیشگی ِ دنیای رنگارنگ

مسافرم من! مسافر بی مقصد! مسافر بی بازگشت!

راه گم نکرده ام هرگز ، راه ِ برگشت... منم آن مسافر بی بازگشت

من یک مسافرم و هر مسافری جاده ای دارد برای سفر

جاده ء من بی انتهاست ، بی مقصد ، بی بازگشت

/ 1 نظر / 12 بازدید
مسعود

سلام وبت قشنگه متنهاتم جالبه به من سربزن اگه خواستی لینکم کنبا نام single love بای [گل]