پرستو ها پرستو ها

توو خونمون درد و غمه

ز خونمون سفر کنید که اینجا جای ماتمه

غروب که خورشید میمیره دلم توو سینه می گیره

تنگ غروب چه غمگینه اونم مث من اسیره

/ 1 نظر / 9 بازدید