من آمده ام وای وای :دی

بالاخره بعد از ٢۴ روز برگشتم خونه.چند روز پیش از نیشابور اومدم اپ کنم که اینترنت سوخت کلا و دیگه زنده نشد و پستمو نتونستم اینجا بذارم

الان هم حسابی خسته ام.خسته ء راه

/ 2 نظر / 6 بازدید
یارا

بچه که بودیم بچه بودیم بزرگ که شدیم بزرگ که نشدیم هیچ؛ دیگه همون بچه هم نیستیم