بهار

بهار بهار صدا همون صدا بود ، صدای شاخه ها و ریشه ها بود

بهار بهار چه اسم آشنایی ، صدات میاد اما خودت کجایی؟!

 

واا بکنیم پنجره هارو یا نه؟! تازه کنیم خاطره ها رو یا نه؟!

 

بهار اومد لباس نو تنم کرد ، تازه تر از فصل شکفتنم کرد

بهار اومد با یه بغل جوونه ، عیدو آورد از توو کوچه توو خونه

 

بهار بهار یه مهمون قدیمی یه آشنای ساده و صمیمی

یه آشنا که مثل قصه ها بود ، خواب و خیال همه بچه ها بود

یادش بخیر بچگیا چه خوب بود ، حیف که هنوز صبح نشده غروب بود

بهار اومد برفارو نقطه چین کرد ، خنده به دلمردگیه زمین کرد

 

چقد دلم فصل بهارو دوست داشت واا شدنه پنجره هارو دوس داشت

بهار اومد پنجره هارو واا کرد منو با حسی دیگه آشنا کرد

 

                           فقط میگم  بهـــارتان  مبارکـــ

/ 1 نظر / 5 بازدید
تربچه

سال نوت مبارک دوست خوبم