/ 7 نظر / 11 بازدید
زهره

[خنده]

آلما

[لبخند]

مجتبی

الهام سلام خوبی؟؟؟ من موفق نشدم عکست رو ببینم اما بنظرم هر موجود زنده ای می تونه عاشق بشه از میوه جات تا حیوانات که ما نیز بخشی از اونهائیم [گل][گل]

یگانه

سلام عزیز دلم ....[ماچ][ماچ] خوبی گلم ؟؟؟ واقعا هم بدون شرح هست ...... این روزها چه چیزی روی زمین هست که عاشق نشه ؟؟؟؟؟[قهقهه] منم آپم[شوخی]

مجید شر

سلام الهام حالت چطوره؟ چرا انقدر کم رنگ شدی؟ از وقتی شوهر کردی این طوری شدیا[قهر] آخه این چه پستی بود؟ سیب زمینی بی رگ و ریشه است. اون وقت عاشق بشه؟ [قهقهه]